Dnes probíha: Letní Hity 2024! - Více info zde
x

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. KOMU SOUHLAS UDĚLUJETE

Tímto udělujete souhlas Martinovi Čadovi, se sídlem na adrese: Nad Husovými sady 1321, PSČ: 33701 Rokycany IČ 76025411, DIČ CZ8802192344, e-mail: info@velkesvaly.cz, tel: 774453037 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE POUŽIJE

- Jméno Příjmení

- Adresu

- Telefon

- Email

3. K JAKÝM ÚČELŮM ÚDAJE BUDE POUŽÍVAT

- Zasílání obchodních sdělení na email - Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

- Zasílání obchodních sdělení na adresu - Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

- Telefonické kontaktování s obchodní nabídkou - Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

4. SOUHLAS

A) S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce nebo na jeho e-mail: info@velkesvaly.cz


B) Právním základem pro zpracování je v tomto případě souhlas udělený ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

C) Osobní údaje Správně poskytne následujícím zpracovatelům:

Obchodní sdělení zasíláme pomocí služeb třetích stran. Jsou to například poskytovatelé emailových a telekomunikačních služeb. Tyto služby nesmí vaše osobní údaje použít k ničemu jinému než k zaslání našich zpráv.

5. ZRUŠENÍ SOUHLASU

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo:

A) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR;

B) na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR;

C) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR);

D) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR;

E) na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR;

F) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR.

6. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. K tomu můžete také podat stížnost.